Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 45: Anggaran Dasar Muhammadiyah

Telah di Baca 340 kali

Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 45: Anggaran Dasar Muhammadiyah

15 pages, 246 KB, downloads, Indonesia

Masyarakat yang sejahtera, aman damai, makmur dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan dan gotong-royong, bertolong- tolongan dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh syaitan dan hawa nafsu.

Share entrepreneurship

Telah di Baca 340 kali