Satu Abad Muhammadiyah Istiqomah Membendung Kristenisasi & Liberalisasi

Telah di Baca 384 kali

Satu Abad Muhammadiyah Istiqomah Membendung Kristenisasi & Liberalisasi
236 pages, 1,3 MB,2010, Downloads, Indonesia

Tidak akan mendapatkan kesuksesan generasi akhir umat ini (Islam) kecuali dengan menapaki kebaikan pendahulunya, yakni cinta kepada jihad fi sabilillah, berkhidmah kepada Islam dengan segala kekuatan, harta, dan kesungguhan yang maksimal dalam berkiprah menegakkan kebajikan di segala bidang dan lapangan
Share entrepreneurship

Telah di Baca 384 kali