Sejarah Hidup Muhammad “Arab Pra-Islam”

Telah di Baca 1489 kali

BAGIAN PERTAMA: ARAB PRA-ISLAM

Muhammad Husain Haekal

   “ Sumber peradaban pertama – Agama Yahudi dan Kristen    – Sekta-sekta Kristen dan Pertentangannya – Majusi    Persia di jazirah Arab – Jalan-jalan kafilah – Yaman    dan peradabannya – Sebabnya Jazirah bertahan pada    paganisma”.

 PENYELIDIKAN mengenai sejarah peradaban manusia dan dari  mana pula  asal-usulnya,  sebenarnya  masih  ada hubungannya dengan zaman kita sekarang  ini.  Penyelidikan  demikian  sudah  lama menetapkan,  bahwa  sumber peradaban itu sejak lebih dari enam ribu  tahun  yang  lalu  adalah  Mesir.  Zaman   sebelum   itu dimasukkan orang kedalam kategori pra-sejarah. Oleh karena itu sukar sekali akan sampai kepada suatu  penemuan  yang  ilmiah.

Sarjana-sarjana   ahli   purbakala   (arkelogi)  kini  kembali mengadakan penggalian-penggalian  di  Irak  dan  Suria  dengan maksud  mempelajari  soal-soal  peradaban  Asiria  dan Funisia serta  menentukan  zaman  permulaan   daripada   kedua   macam peradaban  itu:  adakah  ia  mendahului  peradaban  Mesir masa Firaun dan sekaligus mempengaruhinya, ataukah ia menyusul masa itu dan terpengaruh karenanya?

Lebih lanjut, silahkan baca  di halaman-halaman berikut ini:


 

Share entrepreneurship

Telah di Baca 1489 kali