Kategori: Agama

Ebook “Menalar Hukum Tuhan”.

Ebook “Menalar Hukum Tuhan”. Akar Penalaran Ta’lili dalam pemikiran Imam Alghozali 340 pages |Tahun 2009| Downloads ·Indonesia Share entrepreneurshipTweet

Buku wakap Muhammadiyah , Majelis wakap Muhammadiyah Kota Medan

Kpusat perdagangan sekaligus pusat kegiatan sosial dan agama. Kota Medan memiliki luas 26.510 Hektar (265,10 Km2) atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan kabupaten lainnya, Kota Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil, tetapi dengan jumlah…

Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri

“Aku titipkan Muhammadijah ini kepadamu, dengan penuh harapan agar Muhammadijah dapat dipelihara dan didjaga den-gan sesungguhnja. Karena dipelihara dan didjaga, hendaklah da-pat abadi hidup Muhammadijah kita. Share entrepreneurshipTweet

Sistem Pembinaan Anggota Muhammadiyah

Bagi suatu organisasi anggota adalah aset yang sangat berharga.Tidak ada organisasi yang dapat berdiri tanpa anggota. Pada generasiawal bergabungnya seseorang pada suatu organisasi biasanyadimotivasi oleh kesamaan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi.Seiring dengan berkembangnya organisasi dan banyaknya manfaatyang diberikan, boleh jadi…

Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke -47

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 123/KEP/I.0/B/2015 TENTANG:TANFIDZ KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-47 BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH: Membaca : Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 yang diselenggarakan pada tanggal 18-22 Syawal 1436 H bertepatan dengan 3-7 Agustus 2015 M di Kota Makassar Dibawah…

Tuntunan Ibadah Bulan Ramadhan

Marilah kita laksanakan ibadah puasa Ramadhan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, semata-mata mengharap ridha Allah SWT. Kita laksanakan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, semoga puasa kita diterima dan pada akhirnya mendapatkan derajat Muttaqin sebagaimana yang dijanjikan. Di samping…

Panduan Sembahyang Sunah Tarawih

Lailatul Qadar”seperti yang jelas dari firman Allah S.W.T. pada ayat3, surah al-Qadr yang bermaksud: “Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari seribu bulan yang lain” dan sebagaimana sabda Nabi Muhammad s.a.w. di dalam hadithnya yang diriwayatkan oleh Muslim yang bermaksud: “Barangsiapa yang mendirikan Sembahyang Sunah Tarawih pada malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan maka Allah ampunkan segala dosanya yang telah lalu”,

E-book Kumpulan Hadis Sahih

 Dengan perpustakaan digital dapat mempermudah ummat untuk senantiasa membaca dimanapun kita berada, Pembahasan di dalamnya tentu saja tidak terlepas seputar pengetahuan Ilmu islam dan wawasan umum dari perpustakaan digital ini . Share entrepreneurshipTweet

E-book Kumpulan Tafsir Surat Pada Al-Qur’an

Dengan perpustakaan digital dapat mempermudah ummat untuk senantiasa membaca dimanapun kita berada, Pembahasan di dalamnya tentu saja tidak terlepas seputar pengetahuan Ilmu islam dan wawasan umum dari perpustakaan digital ini . Share entrepreneurshipTweet

Panduan Mendidik Anak

Panduan Mendidik Anak Syaikh Abdussalam as-Sulayman 223 pages, 7,4 MB, 2017, downloads, Indonesia Share entrepreneurshipTweet

Ramadhan Bersama Nabi

Ramadhan Bersama Nabi Penulis: Muhammad Abduh Tuasikal 92 pages, 2017, 458 KB, downloads, Indonesia Share entrepreneurshipTweet